ขอขอบคุณสำหรับความสนใจในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขณะนี้การประชุมได้จบลงแล้ว ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าในรายงานการประชุมหลังจากนี้ภายใน 14 วัน ที่เว็ปไซต์ www.pttplc.com
Thank you for your interest to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Year 2021 PTT Public Company Limited.
The meeting has ended, you can follow up in the minutes of meeting which will be published in our official website www.pttplc.com 14 days after the meeting.